Sekti Kadjani/Ahmedi dhe besimet i tij (PDF/download)

Pasi e lexova këtë broshurë jam i mendimit se është e mjaftueshme dhe përmbledhëse për temën që trajton. Ajo zbulon më së mirë para nesh besimet e sektit të Kadjanit dhe lajthitjet e tij. Për ketë arsye këshilloj që të përhapet në masat e gjera për të ndriçuar mendjet dhe të vërtetën si dhe për tu ruajtur nga rruga e shtrembër dhe injoranca në çështjet e fesë.

Shkarkoje / downloadoje broshurën duke klikuar në linkun më posht:

Sekti Kadjani / Ahmedi dhe besimet e tij

  • Shto Komentin tuaj