Kadjanizmi dhe profecia e rremë

Në vend të parathënies
Materialin që keni para jush në fillimet e tij ishte një broshurë e botuar në vitin 2000, me titullin “Kadjanizmi, humbja e sigurt”. Që nga ajo kohë, kur u përgatit ky material kanë kaluar mbi 15 vjet dhe natyrisht që ka nevojë të rishikohet dhe përditësohet edhe pse ai doli si nevojë emergjente, për t’iu përgjigjur një nevojë që paraqitej në atë kohë, për shkak të futjes në arenën shqiptare të sekti ahmedi kadjani. Kështu që, mjaft çështje në të janë kaluar shpejt dhe shkurtimisht. Gjatë gjithë këtyre viteve i jam kthyer atij disa herë duke redaktuar, korrigjuar, por më së shumti duke shtuar çështje dhe shpjegime të cilat nuk ishin versionin e tij të parë kur u botua. Natyrisht ky nuk është një libër i mirëfilltë studimor dhe është një material i papërfunduar, por që nisur nga nevoja për disa sqarime të rëndësishme që ka në të, në lidhje me sektin ahmedi dhe me disa doktrina islame të keqkutpuara dhe keinterpretuara nga ky sekt, e pashë të nevojshme ta publikoj atë online ashtu siç është.
Justinian Topulli
Tiranë, 2015

Për ta lexuar dhe shkarkuar broshurën, klikoni më posht:

KADJANIZMI DHE PROFECIA E RREMË

  • Shto Komentin tuaj