Evropa më në fund do ta pranojë Islamin – Bernard Show

Bernard Show
“Gijthnjë e kam çmuar lartë besimin e Muhammedit (a.s.), thjesht për shkak të vitalitetit të tij të jashëzakonshëm.Mendimi im është se Islami është besim i vetëm i aftë që të drejtojë me sukses ndryshimet e shumta të jetës.
Unë parashikoj që Evropa më në fund do ta pranojë fenë Islame.Teologët mesjetarë të krishterë nga padituria dhe animi fetar, besimin e Muhammedit (a.s) e kanë paraqitur në mënyrë krejtësisht negative dhe kanë konsideruar se Muhammedi (a.s.) ka ushqyer urrejtje ndaj Isait (Jezust).
Unë e kam studijuar jetën e Muhammedit (a.s),ai është njeri i mrekullueshëm, dhe sipas mendimit tim, ai është larg nga të qenët antikrisht. Atë, duhet ta quajmë shpetimtar të njerëzimit. Jam i bindur se një njeri i ngjashëm me të,po të merrej me problemet e kohës moderne, do t’i kishte zgjidhur me sukses ato, duke i sjellur njerëzimit paqën dhe lumturinë e nevojshme. Kam parashikuar se besimi i Muhammedit (a.s.) do të jetë i pranueshëm për Evropën e nesërme, ashtu siç ka filluar të bëhet i pranueshëm për Evropën e sotme”

  • Shto Komentin tuaj